Spinnenoverlast                                                                                                                                                                                                     

HET OSB-KEURMERK

Het OSB-Keurmerk is een feit. Vanaf 1 januari 2013 is dit keurmerk een symbool om met trots uit te dragen. Het OSB-Keurmerk brengt de kwaliteit van schoonmaak- en glazenwasserbedrijven in beeld. U als opdrachtgever kan dit als graadmeter gebruiken.
Het OSB logo zegt of het schoonmaak- of glazenwasserbedrijf vakkundig schoonmaakt, de administratie op orde heeft en of er op eerlijke wijze zaken wordt gedaan. Samen vormen alle geïnspecteerde schoonmaak- en glazenwasserbedrijven een sterk geheel binnen de totale economie van Nederland. Door voorop te lopen en verantwoordelijkheid te nemen, ontdoet de schoonmaak- en glazenwasserbranche zich van vooroordelen en is zij klaar voor een gelijkwaardige relatie met opdrachtgevers.

OSB Keurmerk Flyer       

Wat betekent het OSB-Keurmerk voor u als opdrachtgever?

Een schoonmaak- of glazenwasserbedrijf dat is aangesloten bij OSB garandeert kwaliteit en is financieel betrouwbaar. Leden van OSB worden jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke geaccrediteerde instantie. Deze inspectie-instelling controleert bedrijven op toepassing van wetten en regelgeving, afdracht van belastingen en premies, de toepassing van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag en enkele schoonmaakspecifieke eisen, zoals het beschikken over de juiste verzekeringen en uiteraard op naleving van de CAO. Bij een positieve uitslag mag het bedrijf zich OSB- lid blijven noemen.

Financiële betrouwbaarheid

Als opdrachtgever bestaat de kans dat u aansprakelijk wordt gesteld wanneer uw schoonmaak- of glazenwasserbedrijf geen belasting betaalt, geen sociale premies afdraagt of mensen in dienst heeft die niet in Nederland mogen werken. Om dit risico uit te sluiten, worden alle OSB-leden periodiek gecontroleerd op afdrachten van belasting en sociale premies en op (de juistheid van) identiteitsdocumenten van de medewerkers. Doel is - om u als opdrachtgever zoveel mogelijk te beschermen tegen naheffing van de Belastingdienst of Inspectie SZW wanneer een schoonmaak-en/of glazenwasserbedrijf failliet gaat, haar afdrachtverplichtingen niet kan nakomen, de personeelsadministratie niet op orde heeft of illegalen in dienst heeft. Het risico dat de achterstallige premie- en belastingafdracht of boetes op u worden verhaald, is dan uiterst gering.

Code Verantwoordelijk Marktgedrag

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag
heeft als doel de marktverhoudingen in de schoonmaak- en glazenwassersbranche te verbeteren. In de code is vastgelegd dat bij inkoop van schoonmaak niet alleen gekeken wordt naar de prijs, maar dat ook de kwaliteit van de uitvoering van het schoonmaakwerk en de arbeidsomstandigheden belangrijk zijn. In de code neemt duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen een belangrijke plaats in. Bij de inspectie voor het OSB-Keurmerk wordt getoetst hoe een schoonmaak- of glazenwasserbedrijf de code invult en naleeft. Voor u als opdrachtgever helpt samenwerken met een OSB-Keurmerkbedrijf in het verwezenlijken van uw MVO-beleid.

Schoonmaakspecifieke eisen

Schoonmaak- en glazenwasbedrijven die zijn aangesloten bij OSB, werken volgens extra eisen bovenop de wettelijke regels. Hierin wordt bijvoorbeeld de communicatie tussen de schoonmaak- en glazenwasserbedrijf en de opdrachtgever geregeld, maar ook het meten van de kwaliteit van het schoonmaakwerk. Evenals het beschikken over de juiste verzekeringen waaronder opzichtverzekering en het toetsen van de CAO. De opzichtverzekering regelt dat in het geval een medewerker van het schoonmaak- of glazenwasserbedrijf schade bij u veroorzaakt, het schoonmaak- of glazenwasserbedrijf verzekerd is voor vergoeding van de schade. Immers het schoonmaak- of glazenwasserbedrijf is aansprakelijk, maar als er geen financiële dekking is, blijft u als opdrachtgever met de stukken zitten. OSB-Keurmerkbedrijven hebben dit risico verzekerd. 

Wat is kwaliteit?

Een herkenbaar keurmerk helpt opdrachtgevers en de rest van Nederland, kwaliteit bij schoonmaak- en glazenwasserbedrijven te herkennen.
Maar wat bedoelen we hier met kwaliteit?

Een schoonmaak- of glazenwasserbedrijf die het OSB-Keurmerk draagt, bewijst op vier vlakken getest en goedgekeurd te zijn:

  • de (financiële en personele) administratie is op orde;

  • de CAO wordt toegepast;

  • de schoonmaakwerkzaamheden worden conform afspraak uitgevoerd;

  • bijdrage aan een duurzame marktwerking.

 

OSB, een ondernemende organisatie

Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) is de werkgevers-organisatie van de schoonmaak- en glazenwasserbranche.
Wij behartigen de belangen van ruim 600 leden, die met 120.000 medewerkers 80% van de totale omzet in de markt realiseren. Bedrijven
die zich voornamelijk op de zakelijke markt richten zoals schoonmaak en glasbewassing van kantoren, treinen, vliegtuigen, scholen en reiniging in de levensmiddelenindustrie, maar ook gevelbehandeling- en calamiteitenreiniging.

Werken aan een sterke en aantrekkelijke branche

Al ruim 30 jaar lang werken we als OSB aan een sterke en aantrekkelijke branche, waarbij integriteit, betrouwbaarheid, transparantie en kwaliteit onze speerpunten zijn. Onze bestuurders zijn allemaal ondernemers uit de branche, zowel van grote bedrijven als MKB-bedrijven, en staan onder voorzitterschap van Hans Simons.

Een dynamisch netwerk

De schoonmaak- en glazenwasserbranche is heel dynamisch. Dat komt onder meer door de diverse ontwikkelingen op het gebied van arbeidsmarkt, imago, veiligheid en milieu. Tal van organisaties hebben op de een of andere manier met onze branche te maken. Onze leden staan hierin centraal, en kunnen op ons rekenen als het gaat om het behartigen van collectieve en individuele belangen. Om dit goed te kunnen doen, is het nodig om contact te onderhouden en samen te werken om zo gezamenlijke doelstellingen te realiseren. Het draait dus om netwerken waarbij we als OSB graag het voortouw nemen.

Het OSB-Keurmerk voor kwaliteit en betrouwbaarheid

OSB wil de branche beter bestand maken tegen de invloeden uit de maatschappij en de markt.
We willen laten zien dat deze sector gezond en volwassen is. De rol die wij nemen is vergelijkbaar met die van de ABU in de uitzendwereld, of met die van de BOVAG in mobiliteit: het bewaken van de kwaliteit.

OSB. Samen voor een schone zaak.