Spinnenoverlast                                                                                                                                                                                                     

wesp

muis

kakkelak

Bestrijding van ongedierte

 

- preventiecontracten tegen plaagdieren
- vliegen-, insecten- en wespenbestrijding
- ratten- en muizenbestrijding
- houtworm- en boktorbestrijding
- spinnenwering
- mollenbestrijding
- aanbrengen van weringsmaterialen
- verkoop van vangkooien en vallen
- faunabeheer
- risico-inventarisatie
- onderzoek en ontwikkeling
- voorlichting, training en advies.

 

Het uitvoerend personeel is volledig gediplomeerd en gecertificeerd en erkend door de
ministeries van VROM en LNV